גדולי הצדיקים

שיבחו את

מעלת

תפילת נכדי

הרה"ק הנועם אלימלך זיע"א

אמר כ"ק מרן אדמו"ר רבי אהרון מבעלזא זיע"א:
"נו, וועט מאן דאווענען מיט נאך א רבי ר' אלימלך'ס א אייניקעל!"
(תרגום: אז נתפלל עם עוד נכד של ר' אלימלך). הרה"ק מסטראפקוב זיע"א שרצה לזכות בזרע של קיימא שלח קוויטל לנכד ה'נועם אלימלך'

השנה אתה יכול לזכות!

הגאון הצדיק רבי יצחק מאיר שיף שליט"א שהקדיש את חייו להפצת תורת סבו ה'נועם אלימלך' יעתיר עליך ועל משפחתך בקברו של הצדיק ביום ההילולא של הרבי ר' אלימלך זיע"א המסוגל לישועות נשגבות.

השמות שיועברו עד ליום ההילולא, יזכו
שהגאון הצדיק רבי יצחק מאיר שיף שליט"א
נכדו של ה'נועם אלימלך' יעתיר על קברו של הרבי ר' אלימלך זיע"א הגדול ביום ההילולא קדישא המסוגל לישועות גדולות.

ויזכיר כל שם ושם בפרטות ויבקש
שבזכות 'הנועם אלימלך' יזכו
לרפואה פרנסה; זרע של קיימא;
נחת יהודית; שלום בית

וכל אשר יבקש.

יום ההילולא הוא יום המסוגל לפתוח
שערי שמים בזכות הצדיק
ישועה קרובה לבוא...

בתרומתך אתה ממלא את בקשתו של הרבי ר' אלימלך זיע"א הקד' כפי שכתב בהקדמה לספרו: "אין לך מצוה גדולה מזו".

בתרומה של ח"י כפול ח"י שקלים

תוכל לקבל את הספר
"שבחי ר' אלימלך"

מאת הגאון הצדיק
הרב שיף שליט"א

עם הקדשה

הספר זכה לברכתו של המקובל הצדיק
רבי דוד אבוחצירא מנהריה
שאף הטמין בתוך הספר קוויטל לישועה.

בשנה הבאה אי"ה

 יזכה הגאון הצדיק הרב שיף להוציא לאור עולם ספר הדרכה בעבודת ד' על פי 'הנועם אלימלך'. התורמים להוצאת הספר יזכו שהרב הצדיק יתפלל את תפילת 'אדרבה' על הציון הק' עבורם ועבור בני משפחתם.

הדרכה בעבודת ה'

על פי מאמרי ה'נועם אלימלך'

התורמים להוצאת הספר לאור עולם,

יזכו שהגאון הצדיק הרב שיף יתפלל על קבר הרבי ר' אלימלך זיע"א את תפילת 'אדרבה'

באופן פרטי עבור כל שם ושם מהתורמים.

מעוניין להשתתף בהוצאת הספר ולזכות את הרבים בדרך העבודה הקדושה של ה'נועם אלימלך'?

עיצוב ובניית אתרים